thẩm duyệt bổ sung PCCC

Có cần thẩm duyệt bổ sung PCCC khi có thay đổi thiết kế không?

Trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng, sửa chữa hoặc nâng cấp các công trình, việc thay đổi và điều chỉnh thiết kế liên quan đến hệ thống PCCC (Phòng Cháy Chữa Cháy) thường là một khía cạnh quan trọng cần xem xét. Quá trình này đòi hỏi sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo tính an toàn và tuân thủ các quy định và quy chuẩn liên quan. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề thẩm duyệt bổ sung PCCC, với mục tiêu tìm hiểu quy trình và yêu cầu cần thiết để thực hiện những thay đổi quan trọng trong hệ thống PCCC một cách an toàn và hiệu quả. Liệu việc thay đổi điều chỉnh thiết kế có cần phải thẩm duyệt bổ sung pccc nữa không?

Thay đổi điều chỉnh thiết kế có cần phải thẩm duyệt bổ sung pccc nữa không?

thẩm duyệt bổ sung PCCC

Quyết định về việc cần phải thẩm duyệt bổ sung PCCC (Phòng Cháy Chữa Cháy) khi thay đổi hoặc điều chỉnh thiết kế phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm quy định và quy chuẩn PCCC và tính chất của thay đổi thiết kế, và chính sách của cơ quan quản lý chức năng. Dưới đây là một số yếu tố cần xem xét:

Phạm vi thay đổi thiết kế:

Nếu thay đổi chỉ là những điều chỉnh nhỏ và không ảnh hưởng đến hệ thống PCCC hiện có, có thể không cần phải thẩm duyệt bổ sung PCCC.

Loại hệ thống PCCC:

Tùy thuộc vào loại hệ thống PCCC hiện có và loại thay đổi thiết kế, cần xem xét liệu thay đổi có thể ảnh hưởng đến tính năng PCCC, ví dụ như hệ thống sprinkler, hệ thống báo cháy, hoặc hệ thống cứu hỏa.

Quy định và quy chuẩn:

Các quy định và quy chuẩn PCCC của khu vực hoặc quốc gia sẽ quyết định liệu việc thay đổi thiết kế có yêu cầu phải thẩm duyệt bổ sung PCCC hay không. Thường, các cơ quan chức năng hoặc tổ chức quản lý PCCC sẽ có quy định về việc này.

Chính sách cơ quan quản lý:

Các cơ quan quản lý PCCC có thể có chính sách cụ thể về việc thẩm duyệt thay đổi thiết kế và yêu cầu bổ sung PCCC. Cần liên hệ với cơ quan này để biết thêm chi tiết.

Tính năng và an toàn:

Đối với các thay đổi thiết kế có thể ảnh hưởng đến tính an toàn của người và tài sản, cần xem xét các biện pháp bảo vệ và phòng cháy chữa cháy thêm.

Nhưng để đảm bảo tính an toàn và tuân thủ các quy định về PCCC, thông thường, việc thay đổi và điều chỉnh thiết kế liên quan đến PCCC thường cần phải được thẩm duyệt bổ sung PCCC. Điều này đảm bảo rằng hệ thống PCCC vẫn có hiệu suất và tính năng tối ưu sau thay đổi thiết kế.

thẩm duyệt bổ sung PCCC

Điều 14 Nghị định định số 136/2020/NĐ-CP cũng quy định:

Khi có điều chỉnh, thay đổi liên quan đên thiết kế bố trí công năng của công trình và các yếu tố khác liên quan đến phòng cháy chữa cháy như giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan, giải pháp thoát nạn,… thì chủ đầu tư phải lập thiết kế bổ sung để đảm bảo theo đúng quy định của luật PCCC. Đồng thời, những nội dung thay đổi này cần phải trình duyệt các cơ quan chức năng trước khi thi công.

Xem thêm: Quy định mới nhất về thủ tục thẩm duyệt PCCC

Hồ sơ thẩm duyệt điều chỉnh, bổ sung

thẩm duyệt bổ sung PCCC

Theo điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, hồ sơ trình thẩm duyệt bổ sung, điều chỉnh được quy định như sau:

Khi chủ đầu tư muốn thực hiện thẩm duyệt điều chỉnh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công dự án hoặc công trình liên quan đến PCCC, họ cần chuẩn bị một hồ sơ đầy đủ và tuân theo các điều sau:

Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC của chủ đầu tư (Mẫu số PC06)

Đây là văn bản mô tả các thông tin cơ bản về dự án hoặc công trình liên quan đến PCCC và đề nghị thẩm duyệt thiết kế PCCC.

Văn bản ủy quyền (nếu có):

Trong trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thiết kế PCCC, cần có văn bản ủy quyền đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Văn bản góp ý thiết kế cơ sở về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC (nếu có):

Nếu có yêu cầu hoặc hướng dẫn từ cơ quan Cảnh sát PCCC, bạn cần bao gồm các văn bản góp ý hoặc đánh giá từ họ về thiết kế PCCC.

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án, công trình sử dụng vốn khác

Đây là các tài liệu xác nhận về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất cho dự án hoặc công trình.

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC:

Điều này xác nhận rằng đơn vị tư vấn thiết kế PCCC đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC và có năng lực thực hiện thiết kế.

Dự toán xây dựng công trình:

Đây là bảng tính chi tiết về các khoản chi phí liên quan đến xây dựng công trình, bao gồm cả chi phí PCCC.

Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về PCCC quy định tại Điều 11 Nghị định này

Các bản vẽ và thuyết minh cần phải tuân theo quy định về PCCC và phải chứa thông tin liên quan đến hệ thống PCCC.

Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, bản vẽ được đóng dấu thẩm duyệt về PCCC (đối với hồ sơ thiết kế cải tạo, điều chỉnh)

Đây là các tài liệu liên quan đến việc thẩm duyệt thiết kế PCCC, chứng minh rằng thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt.

Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng (nếu có)

Nếu có sự đánh giá và thẩm định thiết kế xây dựng từ cơ quan chuyên môn, cần phải bao gồm các tài liệu này.

Tất cả những tài liệu này cần được chuẩn bị cẩn thận và đầy đủ để đảm bảo rằng thiết kế liên quan đến PCCC tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn liên quan.

Quá trình thẩm duyệt bổ sung PCCC không chỉ là việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý mà còn là một phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và hiệu quả trong xây dựng và phát triển các dự án và công trình. Đơn vị tư vấn thiết kế và thi công PCCC như HACOELEC đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng mọi công trình được xây dựng với tiêu chuẩn cao nhất và đáng tin cậy. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ Quý khách Hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *